Via het BuurtCultuurfonds werd ik gevraagd om het idee van de vrijwilligers van het buurthuis het Knoop!Punt in de Wijk Het ‘Hool’ in Woensel Eindhoven, vorm te geven.
Het uitroep teken in het logo wilde men gebruiken als eyecatcher van hun ruimte in de straat en laten uitlopen in een tafel van 4meter , om met zijn alle omheen te zitten.
Samen met de Firma Harks heb ik het idee uitgevoerd.

Knooppunt1

Knoop!Punt

Dit werd gepost op facebook  vanuit de buurt.